Õpetamine on õppimine

Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides (2008–2014)

Eesmärk
Suurendada partnerite motivatsiooni tähtsustada Primuse programmi eesmärke oma institutsioonis ja neid tulemuslikult juhtida.


Selleks toetatakse tulemustele orienteeritud juhtimisoskuste arengut, luuakse  võimalus kõrgkoolide juhtivpersonalile ja spetsialistidele pidevaks ameti- ja erialaseks täiendõppeks ning võrgustikutööks sise- ja piiriüleste partneritega ning toetatakse probleemide ja tulemuste analüüsimist.
 
Alategevused

  • Moodustatakse partneritest võrgustik
  • Korraldatakse koostööd süvendavaid seminare ja arutelusid
  • Partnerid saavad taotleda toetust oma institutsioonis personalijuhtimist toetavate koolituste läbiviimiseks
  • Suuremate eelarvelist vastutust omavate partnerite puhul projektijuhtide töölevõtmine


Eelarve
Tegevuse  eelarve  2014 aastani 1,6 miljonit eurot (26 miljonit krooni).

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.