Õpetamine on õppimine

VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008-2013)

Eesmärk

Inimeste tööhõive suurendamisel ning haridustasemete ja –asutuste vahelise liikumise parandamisel tuleb oluliselt enam arvestada varem omandatud teadmisi ja töökogemust.

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) muudab õppeprotsessiga liitumise tunduvalt paindlikumaks, lubab väljaspool formaalharidust omandatud oskusi ja teadmisi arvesse võtta, võimaldab õpingud katkestanutel haridusteed lihtsamalt jätkata ning loob täiskasvanud õppijate jaoks olulise võimaluse töö ja õpingute ühendamiseks.

 

VÕTA eesmärgiks on tõsta kõrgkoolide pädevust hinnata ja tunnustada õppija omandatud õpitulemusi ja töökogemust sõltumata nende omandamise kohast, ajast ja vormist.  

 

Alategevused

  • VÕTA spetsialistide ja nõustajate võrgustikutöö ja VÕTA hindamise toetamine
  • VÕTA sidusgruppide kaasamine ja teavitamine

Eelarve
Tegevuse eelarve aastani 2013 on 1,8 miljonit eurot (27,9 miljonit krooni).

 

 

Lisainfot VÕTA ja selle võimaluste kohta võib leida VÕTA portaalist.

 

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.