Õpetamine on õppimine

Kuidas taotleda?

Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmist PRIMUS saavad toetust taotleda programmi partnerid.

Toetuse taotlemine on lõppenud.

Tegevuskava koostamise aluseks on programmis toodud abikõlblikud tegevused ning abimaterjal partneritele programmi rakendamiseks.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.