Õpetamine on õppimine

Töörühmad

Väljundipõhine õppekava kõrghariduses
Töörühma eesmärgiks on välja töötada koolitusmoodul 6 EAP.

Töörühm: Einike Pilli, Aune Valk, Siret Rutiku, Kätlin Vanari

Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis
Töörühma eesmärgiks on välja töötada kvaliteedikindlustamise hindamiskriteeriumid.

Töörühm: Külli Lukk, Kaidi Holm, Siret Rutiku, Anneli Lorenz, Lilian Kallas Sults, Monika Ilves

Kvaliteeditagamine kõrgkoolis, juhtrühm
Juhtrühm tagab Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine 2008-2011 pilootprojekti „Kvaliteedikindlustamise süsteemi tagamine“ protsessi juhtimise.

Töörühm: Kersti Kõiv (Haridus- ja Teadusministeerium), Tõnis Karki (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) esindaja), Tiit Hindreus (Eesti Kvaliteediühing, aseesimees), Lea Michelson (Rektorite Nõukogu kvaliteedikomisjoni esimees), Piret Tamme (Rakenduskõrgkoolide Rektorite nõukogu kvaliteeditöörühma esimees), Karel Kundrats (Eesti Üliõpilaskondade Liit), Anneli Lorenz (SA Archimedes)


Hindamismääruse muudatuse ettevalmistuse töörühm
Töörühm valmistub määruse muudatuse tegemiks. Samuti koostatakse seletuskiri muudatuse juurde, mis peaks põhjalikumalt selgitama hindamise aluseid ja põhimõtteid .

Töörühm: Maiki Udam, Aune Valk, Einike Pilli, Siret Rutiku


Ühise VÕTA taotlusvormi töörühm
Töörühm on oma töö lõpetanud ja välja töötati ühine VÕTA taotlusvorm, mida saavad kasutada kõik partnerid. Sügisel alustab tööd VÕTA ühtsete põhimõtete töörühm.

Töörühma liikmed olid: Virve Transtok, Piret Plaks, Iivika Krillo, Liisa Lumiste, Kristina Kongi, Katre Koit, Maria Goborova

Õppejõudude atesteerimise põhimõtete väljatöötamise töögrupp
Töörühma eesmärgiks on välja töötada õppejõudude atesteerimise üldised põhimõtted ja atesteerimise raamnõuded.

Töörühma liikmed: Vilja Saluveer (Haridus- ja Teadusministeerium), Kristi Kuningas (Tartu Ülikool), Kaido Künnapas (Tartu Ülikool), Mare Teichmann (Tallinna Tehnikaülikool), Mari-Ann Hein (Tallinna Tehnikaülikool), Krista Haak (Sisekaitseakadeemia), Anneli Kannus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Heli Mattisen (SA Archimedes, EKKA), Vilja Saluveer (Haridus- ja Teadusministeerium) Anneli Lorenz (SA Archimedes, Primus programm), Karin Ruul (SA Archimedes, Primus programm), Kadrin Kergand (SA Archimedes, Primus programm)


Juhtimiskoolituse koolitusprgrammi väljatöötamise töörühm
Töörühma eesmärgiks oli välja töötada kõrgkoolide keskastmejuhtide (ja juhtide resrervi) koolitusprogramm, mis lähtuks partnerite vajadustest ja huvidest. Töörühm töötas välja progammi, mille alusel alustatakse esimese pilootgrupi koolitamist. Kokku koolitatakse selle programmi alusel vähemalt kolm gruppi (minimaalselt 60 inimest)

Töörühma kuulusid: Anneli Kannus (töörühma juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Kristi Tenno (Tartu Ülikool), Ija Stõun (Tallinna Tehnikaülikool), Eneken Titov (Mainori Kõgkool), Tanel Oppi (Sisekaitseakadeemia), Kadrin Kergand (Primus programm).

Rahvusvahelise uuringu projekti Eurostudent IV nõuandev kogu
Kogu ülesandeks on nõustada programmi Primus, osaleda uuringu teostaja valikul, nõustada läbiviimist, et tagada E:IVle edastatavate andmete usaldusväärsus, teha haridus- ja teadusministeeriumile ettepanekud andmete kogumiseks ja analüüsimiseks peale E:IV projekti lõppemist, et arendada üliõpilaste vajaduste põhist õppetoetuste süsteemi ja sotsiaalset mõõdet kõrghariduses tervikuna.

Samuti on kogu ülesandeks uuringu tulemuste levitamine nõuandva kogu liikmete organisatsioonides.

Koosseis: Heli Aru, esimees (Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik), Karin Klooster (kõrghariduse analüütik, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakond), Tiia Kurvits (peaekspert, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakond), Maris Mälzer (Eesti Üliõpilaskondade Liit), Anna-Liisa Peebo (Rektorite Nõukogu poolt nimetatud esindaja, Tartu Ülikooli üliõpilasnõustaja), Merle Rihma (Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu poolt nimetatud esindaja, SA Teadlik Valik juhataja), Tiiu-Liisa Rummo-Laes (Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond), Kadrin Kergand (Primus programmi koordinaator), Mari Kreitzberg (Sotsiaalpoliitika info-ja analüüsi osakonna analüütik), Kati Lõbu (Sotsiaalkindlustuse osakonna hüvitiste ja toetuste poliitika juht)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.