Õpetamine on õppimine

Milline on Eesti üliõpilaste eluolu 2013. aastal? Uuringu tutvustusüritus

Valminud on rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT V Eesti analüüs. Uuring käsitleb üliõpilaste rahalist toimetulekut, kõrgkooli ning eriala valikuid mõjutanud tegureid, sotsiaalmajanduslikku tausta, tööhõivet, ajakasutust ja palju muud, mis puudutab üliõpilase eluolu.

Uuringu tutvustusüritus toimub 12. veebruaril 2014 kell 10:00-12:00 Haridus- ja Teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18, Tartu). Registreerida infopäevale saab programmi Primus veebilehel. Infopäeval tutvustatakse uuringu tulemusi ning toimub paneeldiskussioon nii kõrgkoolide kui üliõpilaste esindajatega.

Millised on olulisemad uuringutulemused?

  • Eriala ja kõrgkooli valikul on üliõpilased lähtunud eelkõige huvist eriala vastu.
  • Tasuta õppimise võimalus on eriala ja kõrgkooli valikul olulisem madala ja keskmise sotsiaalmajandusliku staatusega peredest, kuni 29-aastaste ning päevase õppe üliõpilaste jaoks.
  • Gümnaasiumi asukoht määrab paljuski ära, millises kõrgkoolis selle lõpetajad tõenäolisemalt õpivad.
  • Võrreldes 2010. aastal läbiviidud EUROSTUDENT IV uuringuga on üliõpilaste rahulolu oma eluasemega pisut tõusnud.
  • Eesti üliõpilastel kulus nende endi hinnangul 2013. aasta kevadsemestril nädalas õppe- ja palgatööle kokku keskmiselt 46 tundi – 31 tundi õppetööle ja 15 tundi palgatööle.
  • Võrreldes EUROSTUDENT IV uuringuga on regulaarselt töötavate üliõpilaste osakaal märkimisväärselt tõusnud, ulatudes kuni 50% (eelmises küsitluses 40%).
  • Eesti üliõpilaste sissetulekud olid 2013. aastal praktiliselt samal tasemel nagu 2010. aastal.
  • Üliõpilaste kogukulud ühes kuus olid 2013. aasta kevadsemestril keskmiselt 598 eurot, mis on mõnevõrra rohkem kui 2010. aastal.
  • Välisriigis on õppinud 14% üliõpilastest ning 36% kavatseb seda õpingute jooksul teha.

Tutvu täispika EUROSTUDENT V Eesti analüüsiga lõpparuandes.

Eesti osales EUROSTUDENT uuringus kolmandat korda. Ka EUROSTUDENT IV (2010-2011) valmis programmi Primus tegevusajal. Tutvu EUROSTUDENT IV Eesti analüüsiga.

EUROSTUDENT V uuringu tellis SA Archimedes programm Primus ja koostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Projekti juhtis RAKE juhataja Kerly Espenberg. Uuringu läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

 

30.01.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.