Õpetamine on õppimine

Loodud on MTÜ Eesti VÕTA ühing

Suve alguses sai ametliku vormi programm Primuse algatatud VÕTA võrgustik - loodi MTÜ Eesti VÕTA ühing. Ühingu eesmärgiks on jätkata VÕTA võrgustiku tegevusi ja tegeleda VÕTA arendustega Eestis ka pärast programmi lõppemist.

"Ühingu eesmärgiks on koondada VÕTA praktikuid ja arendada VÕTA-alaseid tegevusi Eesti haridus- ja kutsesüsteemis koostöös erinevate osapooltega, sh toetada VÕTA praktikute professionaalset arengut, luua ja hoida koostöösidemeid erinevate VÕTA osapooltega, korraldada konverentse, seminare ja koolitusi, töötada välja ja viia ellu erinevaid VÕTA-alaseid projekte ja toetada ühtsete VÕTA põhimõtete rakendamist ja kvaliteedi kindlustamist haridus- ja kutsesüsteemis," selgitab Raul Ranne, MTÜ Eesti VÕTA ühingu aseesimees. "Lisategevuseks on ka VÕTA-alane uurimistöö: kuna MTÜ koondab ka uurijaid, siis toetame omalt poolt läbi ühingu tegemiste ka VÕTA-alase uurimistöö laiendamist ja kvaliteetsemaks muutmist," lisab Ranne.

MTÜ Eesti VÕTA ühingu esimeheks valiti Marin Gross.

Ühingu liikmeks saab astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt osa võtma ühingu tööst. Kui kellelgi on huvi ühinguga liituda, siis võib ühendust võtta Marin Grossiga (marin@tlu.ee) või Raul Rannega (raul.ranne@gmail.com).

 

12.08.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.