Õpetamine on õppimine

Lisataotlusvooru tulemused

Programm Primuse juhtnõukogu kooskõlastas lisataotlusvooru tulemused, partneritele eraldatakse kokku 431 029 eurot.

Kokku esitati lisataotlusvooru 645 804 euro eest taotlusi. Esiletõstmist väärib ettevõtlusõppe arendamise projekt, mis valmib nelja kõrgkooli: Tallinna Ülikooli (juhtivpartner), Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koostöös. Projekti tulemusena soovitakse tagada Eesti kõrgkoolides kvaliteetne ettevõtlusõpe, mille kaudu toetatakse kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmist. 

Lisaks oli erinevaid tegevusi VÕTA , tudengite toimetuleku, tuutorite valdkonnas, aga ka Tudengiveebi arendamiseks.

Üsna pea saadetakse tagasiside lisataotlusvooru tulemuste kohta ka partneritele ja asutakse sõlmima lepingulisasid.

30.04.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.