Õpetamine on õppimine

Kvaliteediprojektide raames õppisid kõik

Eile, 17. oktoobril toimus Tallinnas seminar„Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis“, kus räägiti juhtimisest, kvaliteedist, jagati parimaid praktikaid ning arutleti, kuidas minna edasi kvaliteedijuhtimise arendustega. Kokku võeti nii mitu aastat kestnud projekt „Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis“ kui ka VÕTA välishindamise pilootprojekt.

Lõpuseminari avas ettekandega Andrée Sursock, kes tutvustas Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) tehtud Euroopa kõrgkoolide uuringuid ning kvaliteedijuhtimise trende Euroopas. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) juht Heli Mattisen arutles sise- ja välishindamise ning kvaliteedikultuuri kujunemise üle. Päeva teises pooles jagati parimaid praktikaid ning võeti kokku kvaliteediprojektide tulemused. 

Lõpuseminari ettekannetest lähtudes võib öelda, et projektide käigus toimus eelkõige kõrgkoolide peeglisse vaatamine – süüviti rohkem oma igapäevastesse protsessidesse ning analüüsiti põhjalikult oma tegevusi. Oluliseks peeti hindamisprotsesside käigus saadud tagasisidet ning sisendit parendustegevusteks.

„Projektide raames õppisime me kõik ja see ongi kõige olulisem. Õppisime asju tegema paremini!“ arvab Raul Ranne, VÕTA kvaliteedi hindamise projektijuht ning Primus programmi VÕTA tegevuse koordinaator.

Kvaliteedihindamise projekt andis kõrgkoolidele tõuke kvaliteedikindlustamise teele minekuks, kuid nagu seminaril korduvalt rõhutati, peab iga kõrgkool valima oma meetodi, kuidas seda teed käia.

Kui kvaliteedijuhtimise projekti viidi ellu juba mitmendat korda Primus programmi jooksul, siis VÕTA kvaliteedi välishindamisprotsessi puhul toimus käesoleval aastal pilootprojekt. Mõlemad protsessid toimusid paralleelselt, üksteist oluliselt täiendades ning mõlemad andsid osalenutele palju infot oma tugevustest, nõrkustest ning parendusvaldkondadest. Hetkel ei ole paika pandud konkreetseid plaane tulevikuprojektideks, kuid koolide huvi korral jätkub tuleval aastal VÕTA välishindamise projekt.

Lõpuseminari ettekannetega saab tutvuda siit.

Fotosid üritusest saab näha meie Facebooki lehel.

18.10.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.