Õpetamine on õppimine

Kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide ja juhendite koostamine ning soetamine

Eesmärk:

Arendada välja jätkusuutlik ja kõrgetasemeline kõrgkoolididaktika alane kompetents ning luua võimalused õppejõudude pidevaks täiendusõppeks.

Tulemus:

  1. kõrgkoolide raamatukogudes on kättesaadav kõrgkoolididaktikaalane kirjandus
  2. koostatud vähemalt 10 kõrgkooli didaktika alast juhendit/õpikut/käsiraamatut
  3. ostetud 500 kõrgkoolididaktikaalast õppematerjali
  4. loodud kõrgkoolididaktikaalane kirjanduse andmebaas

Trükiste väljaandmise põhimõtted ja strateegia (2009-2013)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.