Õpetamine on õppimine

Kõrgharidusvaldkonna uuringute kogumiku esitlus

Peter Langi kirjastuses on ilmunud artilite kogumik "Higher Education at a Crossroad: the Case of Estonia" (toimetajad Ellu Saar, René Mõttus) , mille esitlus toimub 17. juunil Tallinnas, Swissôtelis.

Raamat põhineb viimasel ajal läbiviidud kõrgharidusvaldkonna uuringutel ning käsitleb väga laia teemade valdkonda, alates kõrghariduspoliitika kujunemisest, õppimisest, õpetamisest kuni tööturule sisenemiseni.

Raamatut on peatselt võimalik laenutada suurematest raamatukogudest, samuti edastatakse koopiad Haridus- ja Teadusministeeriumile, Rektorite Nõukogule, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogule ja Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurile. Kõigil huvilistel on võimalik raamat endale soetada Peter Langi kirjastuse kodulehel

Kogumiku esitlus toimub rahvusvahelise kongressi "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future" raames. 

Esitluse info ning üritusele registreerimine: http://primus.archimedes.ee/event/638

 

29.05.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.