Õpetamine on õppimine

Kokkuvõte õppekavade arendusest perioodil 2008-2012

2012. aastaga lõppeb programm Primuse õppekavaarendus ehk tegevus 2. Viimase nelja aasta tegemised selles valdkonnas võtsid kokku Kätlin Vanari (Eesti Kunstiakadeemia) ning Birgit Vilgats (Tallinna Ülikool) uuringuga, mille tulemusi tutvustasid nad 12. detsembril tegevuse 2 võrgustiku „Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine“ lõpuseminaril. Nüüd on kokkuvõtte saadaval ka veebis.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada aastatel 2008-2012 õppekavades ja õppekavaarenduses toimunud muutused tuginedes õppekava juhtide hinnangutele ning õppekavaversioonide analüüsile. Ühtlasi oli eesmärgiks välja selgitada õppekavaarenduses jätkuvalt tähelepanu vajavad aspektid.

Uuringu tulemused tõid välja õppekavaarenduses toimunud kitsaskohti kui ka positiivseid suundi: näiteks on õppekavajuhid jõudnud eri kõrgkoolides üha sarnasematele arusaamadele, kuid samas ei ole kõrgkoolide omavaheline koostöö muutunud igapäevaseks. Märgata on ka suundumust, et õppejõud kasutavad varasemast enam ja erinevaid hindamismeetodeid. Hindamismeetodite arvu suurenemine ja sellest tulenev üliõpilase töömahu kasv võib olla põhjendatud, kuid muudab õppejõudude jaoks aktuaalseks õppeainele kavandatud ja tegeliku töömahu võrdlemise. Üliõpilaste töömahu kasv võib kujuneda probleemiks, kui üliõpilasi ei kaasata õppekavaarendusse. Uuringust järeldub, et tulevikus ongi oluline uurida, millisena näevad üliõpilased õppekavades toimunud muutusi.

Uuringu tulemustega ning õppekavaarenduse kokkuvõttega saab täpsemalt tutvuda SIIT.

 

27.12.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.