Õpetamine on õppimine

Kinnitati programmi muudatus

Haridus- ja Teadusminister kinnitas 23. aprillil 2014 käskkirjaga Primus programmi muudatuse, millega lisati programmi tegevusele 6 „Õppija toimetuleku toetamine“ uus alategevus „riigile prioriteetsete valdkondade üliõpilastele erialastipendiumite piloteerimine“. Uue alategevuse lisandumise tõttu pikendatakse programmi abikõlblikkuse perioodi 31. augustini 2015.

Erialastipendiumide maksmine toimub 2013. aasta lõpus kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse alusel ning programmi Primus raames võimaldatakse erialastipendiume 2014/2015 õa ja 2015/2016 õa sisseastuvatele üliõpilastele. Stipendiumid eraldatakse kõrgkoolidele, kes omakorda maksavad erialastipendiumi välja üliõpilastele. Täpsema info erialastipendimite kohta leiate programmi muudatusest lk 14 ja 15. 

Kõik muud programmi tegevused lõppevad siiski plaanipäraselt (hiljemalt 30. juunil 2014), neid ei pikendata.

Programmi muudatuses on nüüd ka ametlikult kehtestatud tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud koolituste ja seminaride ühikuhinnad. Uute ühikuhindadega saab tutvuda programmi Lisa 2-s.

Seoses uue alategevuse lisandumisega suurendati ka programmi eelarvet.

Tutvu programmi muudatusega.

28.04.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.