Õpetamine on õppimine

Käivitub mentorluse õppekava

Sisekatseakadeemias käivitub 16. mail 2013 programmi Primuse toel mentorluse õppekava. Õppekava maht on 80 tundi ning see on suuantud ennekõike SKA õppejõududele, kuid kutseid levitamiseks said ka teiste partnerkõrgkoolide koordinaatorid.

Õppekava koordineerib sisulise poole pealt õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse õppejõud Inga Karton ning korraldusliku poole pealt Merle Tammela ja Sirje Kullerkupp. Koolitajatena aitavad õppekava läbi viia lisaks Inga Kartonile veel Piret Einpaul Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor, mõlemad on läbinud ka Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse täiendusõppeprogrammi Mentorõppejõudude koolitajate arendusprogrammi (Mentors trainers training), koolitajaks Angela Malderez ning Kadri Ugur, Mari Karm Tartu Ülikoolist.

Õppekava sisaldab endas nelja moodulit:

I MOODUL (16.-17.05): „Mentorluse ja õppimise mõtestamine“ sisaldab sissejuhatust valdkonda, mõisteid, näiteid, kogemuste jagamist, hea praktika näiteid. Rõhuasetus on grupi protsessidel ning enda ja oma kogemuse reflekteerimisel, mentorluse ja õppimise mõtestamisel laiemalt. Mooduli jooksul joonistuvad välja tõhusa mentorluse eeldused, millest tulenevalt saavad osalejad planeerida oma järgmisi samme mentorina.

II MOODUL (11.-12.06): „Õpetamine kõrgkoolis“ sisuks on õpeprotsessi kavandamine ja läbiviimine kõrgkoolis ning erinevad õppemeetodid ja nende rakendamisvõimalused kõrgkoolis, sh mentee juhendamine õppemeetodite valimisel. Moodulis peatutakse veel ka kujundaval hindamisel kõrgkoolis, sh hindamismeetoditel ja nende seostamisel õpiväljunditega.

III MOODUL (13.08.-16.08): „Mentorluse metoodika ja mentori rollid“ on suunatud ennekõike mentoriks olemise vajalike teadmiste ammutamisele ning oskuste lihvimisele nagu näiteks mentorluse 5 sammu, mentorsuhte eesmärgistamine ning alustamine, hoidmine ja lõpetamine, koos selleks vajalike toetava suhtlemise oskuste treenimisega.

IV MOODUL 31.10.-01.11: “Kokkuvõttev kogunemine ja supervisioon” põhisisuks on juhtumite põhine analüüs ja arutelu ning omandatu kinnitamine, sest õppekava on sedasi seatud, et mentoritel on võimalik teha algust mentorlusega, neil on alanud koostöö menteedega.

Grupis on veel mõned vabad kohad ning liituda saab ka peale sissejuhatavat moodulit, ehk kui see info tekitas huvi kaasa lüüa, siis võtta ühendust Sirjega: sirje.kullerkupp@sisekaitse.ee

Õppekava viiakse läbi SA Archimedese elluviidava programm Primuse toel, programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

 

15.05.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.