Õpetamine on õppimine

Ilmus juhendmaterjal ülekantavate pädevuste kohta

Valminud on "Ülekantavate pädevuste arendamine kõrghariduses" juhendmaterjal, mis on kättesaadav nii trükise kui ka veebiversioonina. Juhendmaterjali eesmärgiks on lihtsas ja praktilises vormis aidata mõista ülekantavate pädevuste rolli (kõrg)hariduses ning pakkuda ideid nende arendamise võimaluseks elukestvas õppes. Juhendmaterjali autor on Siret Rutiku.

Juhend on praktiliseks abivahendiks õppekavaarendusel. Juhendi kasutaja:

  • tunneb ülekantavate pädevuste erinevaid klassifitseerimisvõimalusi;
  • omab ülevaadet erialaste ja ülekantavate pädevuste sidustamise eesmärkidest ja võimalustest kõrghariduses;
  • oskab analüüsida enda ja teiste vajadusi ja võimalusi ülekantavate pädevuste arendamiseks;
  • oskab kavandada ülekantavate pädevuste integreerimist õppetöösse konkreetse õppekava ja õppeaine kontekstis.

Juhendmaterjali trükitud eksemplarid saadetakse vastavalt Primus koordinaatorite esitatud soovile kõrgkoolidesse. Veebiversioon on kõigile vabalt kättesaadav.

 

03.06.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.