Õpetamine on õppimine

Ideekonkursil osalemise kutse: otsime videoklippide teostajat

Programm Primus korraldab ideekonkursi, mille eesmärgiks on leida Eesti kõrgharidusteemaliste videoklippide parim ideekavand üheskoos selle teostaja ning videoklippide tootjaga. Eesmärgiks on sõlmida käesoleva ideekonkursi võitjaga teenuste hankeleping tema poolt esitatud ideekavandi realiseerimiseks.

1. Tellitavate tööde kirjeldus

1.1. Videoklippide eesmärk on näidata Eesti kõrgharidust rahvusvaheliselt tunnustatuna, kvaliteetse ning kaasaegsena.

1.2. Tellitakse viis videoklippi. Ühe klipi pikkus on 2-3 minutit.

1.3. Videoklipid peavad tutvustama viimastel aastatel kõrghariduses toimunud arendusi (märksõnad: õppekavaarendus, kvaliteet, koolitatud õppejõud, mobiilsus, VÕTA, erivajadustega tudengid), kuid igal videoklipil on kindel sisu (kirjeldatud eraldi videoklippide sisukirjelduses punktis 2).

1.4. Videoklippide žanrivaliku otsustab ideekavandi esitaja.

1.5. Videoklippide stsenaariumite ideed ja teostamise põhimõtted tuleb kooskõlastada tellijaga.

1.6. Klippide lõplikud versioonid, mis on kooskõlastatud tellijaga ning kus on arvestatud tellija ettepanekutega, peavad olema valmis 27. veebruariks 2014. a.

/.../

Loe lähemalt ideekonkursil osalemise kutset (*.pdf)

Ideekavandid tuleb esitada hiljemalt 9. detsembriks 2013 kell 17:00 digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile marianne.voime@archimedes.ee.

 

20.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.