Õpetamine on õppimine

Haridusteadlased esitlevad Tartu ülikoolis uut Eesti haridusteaduste ajakirja

Kolmapäeval, 6. novembril 2013 kell 13.00 esitlevad Tartu ja Tallinna ülikooli haridusteadlased Tartu ülikoolis (Salme 1a õppehoone aula) uut Eesti haridusteaduste ajakirja. Ajakiri kajastab kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid haridusteadustest ning sellega seotud valdkondadest. Esimese erinumbri fookuses on õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika.

Ajakirja vastutav toimetaja Krista Uibu selgitas, et vajadus uue eestikeelse teadusajakirja järele on olnud pikalt: „Ingliskeelsete teadusajakirjade kõrval on just eestikeelne teadusajakiri vajalik, et juurutada ja arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, kindlustada omakeelse haridusteaduse kestvus ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti pedagoogikateadlaste järelkasvu.“

Ajakirja põhitaotluseks on avaldada eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. „Meie erisooviks oli luua eestikeelne avaldamisruum noorteadlastele ja julgustada kirjutama eesti keeles,“ sõnas Uibu, lisades, et rahvusvahelise teadusruumi laiendamiseks koostatakse eestikeelsetest käsikirjadest pikemad ingliskeelsed resümeed, mis avaldatakse ajakirjas eraldi osana.

Esimese numbri toimetajateks on Tartu ülikooli haridusteaduste vanemteadur Äli Leijen, kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm ja üldpedagoogika professor Edgar Krull.

Eesti haridusteaduste ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga. Kolleegiumisse kuulub 21 liiget, nende hulgas tuntud haridusteadlased nii Tartu ja Tallinna ülikoolist kui ka erinevatest Euroopa ning Ameerika ülikoolidest. Kolleegiumi esimees on Taani Aalborgi ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner.

Ajakiri ilmub Tartu ülikooli kirjastuse väljaandena ja on avatud publitseerimise platvormil Open Journal Systems (OJS). Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas. Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid. Ühes ajakirjas ilmub 7-8 teadusartiklit ning kuni kaks eesti keeles avaldatud välisautori artiklit. Rubriigis „Raamatututvustus” ilmuvad arvustused uuema haridusteaduste kirjanduse kohta.

Ajakirja väljaandmist toetab Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfondist SA Archimedese programmi Primus kaudu.

Pikemalt saab ajakirja kohta lugeda Eesti haridusteaduste ajakirja veebilehelt.

Lisainfo: Krista Uibu, ajakirja vastutav toimetaja, tel: 737 6462, e-post: krista.uibu@ut.ee.

Teate edastas
Virge Tamme
tel: +372 737 5683
mob: +372 58 155 392
e-post: Virge.Tamme@ut.ee
www.ut.ee

01.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.