Õpetamine on õppimine

Hanked

Käimasolevad hanked ja pakkumiskutsed

Hetkel ei ole ühtegi käimasolevat hanget või pakkumiskutset

 

Toimunud hanked ja pakkumiskutsed

2013

Ideekonkursil osalemise kutse: otsime videoklippide teostajat. Tähtaeg: 09.12.2013.

SA Archimedes otsib eksperte, kes tegutseks 2013. aastal VÕTA välishindamisprotsessis osalevates õppeasutustes VÕTA välishindajatena. Tähtaeg 15.01.2013

Primus büroo otsib retsensenti. Tähtaeg: 06.02.2013

Primus büroo otsib toimetajat ajakirja TRAMES erinumbrile. Tähtaeg 01.04.2013

Reviewers Needed for Special Issue of TRAMES 2013. Deadline: 19.04.2013

Primus büroo otsib prjektijuhti 16.-17. detsembril 2013 korraldatava rahvusvahelise VÕTA konverentsi korradamiseks. Tähtaeg: 23.05.2013

Primus büroo otsib projektijuhti Tudengiveebi välistudengite osa arenduseks. Tähtaeg 17.07.2013

2012

Kommunikatsioonihange "Kommunikatsiooniteenus kõrghariduskonverentsi ning õppejõu teemavaldkonna raames". Tähtaeg: 12.11.2012

Otsime eksperte, kes kirjutaksid analüütilise kokkuvõtte programmi “Primuse” toetatud õppekavade arendusest perioodil 2008 - 2012. Ekspertidel eeldatakse vähemalt 5aastast kogemust õppekavade arendamisel ning eelnevat kogemust kõrgharidusalaste analüüside ja uuringute läbiviimisel. Vabas vormis avaldus koos palgasooviga (kui CV ei ole avaldatud ETISes, siis ka CV) saata e-posti aadressil kadrin.kergand@archimedes.ee. Tähtaeg 22.10.2012.

Otsime eksperte, kes töötaksid välja projektipõhise praktika juhendi kõrgkoolidele. Ekspertidel eeldatakse eelnevat juhendite koostamise kogemust, vähemalt 5aastast õppekavaarendusega seotud töökogemust. Vabas vormis avaldus koos palgasooviga (kui CV ei ole avaldatud ETISes, siis ka CV) saata e-posti aadressil kadrin.kergand@archimedes.ee. Tähtaeg 22.10.2012.

Uuring Eurostudent V. Kontaktisik Kadrin Kergand, kadrin.kergand@archimedes.ee , tel 7 300 804. Tähtaeg 22.10.2012

Uuring: Eesti õppejõud 2012. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris. Hankedokumente väljastab ja täiendavat infot jagab Karin Ruul: karin.ruul@archimedes.ee , tel 730 0803. Tähtaeg 21.05.2012

Pakume tööd projektijuhile. CV, avaldus koos palgasooviga esitada e-postile kadrin.kergand@archimedes.ee, tähtaeg 18. mai 2012

Telesaadete sari õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisest rakenduskõrghariduses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16.03.2012 kell 17.00.

Eesti rakenduskõrghariduse teekaart 2020. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.01.2012 kell 17.00.
Lisad: teekaardi avaldus, teekaardi kvalifitseerimise nimekiri, teekaardi projekti taustaandmed

2011

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis - jätkuprotsess. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19.08.2011 kell 15.00.

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2011–2012 – alustavad kõrgkoolid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.08.2011 kell 15.00.

2010

Kõrgkoolide keskastmejuhtide koolituse hange. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.11.2010 kell 12.00.

 Arendusteenus rakendusuuringu "Keskhariduse lõpetanute valikud" teostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.11.2010 kell 15.00

Ekspertteenuste osutamine protsessidesse „Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2010-2011“ ja "Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis II - jätkuprogramm". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.09.2010 kell 12.00 

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis II - jätkuprotsess. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.09.2010

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2010-2011 koolitused. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.09.2010 kell 15.00

Koolitus "Väljundipõhine õppekava kõrghariduses".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.05.2010 kell 15.00

Koolitus"Toetava suhte dünaamika", pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.2010

Konverentsi "Kas õpetamine on kunst või teadus?"  (lisa: konverentsi kutse) projektijuhtimine, pakkumise esitamise tähtaeg 1. aprill 2010

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.