Õpetamine on õppimine

Ettekanne Eesti VÕTA süsteemist ning mõtteid nõustamistehnikast

Novembrikuus külastasid meie koordinaatorid Raul Ranne ning Anu Lepik oma tegevusega seotud konverentse nii Eestis kui Maltal ja Leedus. Raul Ranne tegi ka Leedus ettekande Eesti VÕTA süsteemist, jagades oma parimat praktikat. Mõlemad said üritustelt kaasa uusi mõtteid ning kogemusi.

„Maltal osalesin 7.-9. novembril seminaril „Border Crossing as a Viable Choice - Collaboration, Dialogue and Access to Higher education“, kus käsitleti mitmeid õppimise- ning ligipääsu-alaseid teemasid,“ räägib Raul Ranne. „Üks kõige olulisemaid ettekandeid oli ehk Observalist - EUCENi poolt veetava projekti kohta, mis koondab endas erinevaid institutsioone, mis on huvitatud VÕTA-alasest võrgustikutööst. Projekti raames aidatakse kaasa erinevate VÕTA-alaste arengutele Euroopas, sh. poliitika arengutele ning arendatakse parima praktika põhjal VÕTA-alast koostööd erinevate osapoolte vahel.“

13.-16. novembril toimus Leedus seminar teemal „Recognition of the competences of young people gained through non-formal learning“, millest Raul Ranne samuti osa võttis. Seminaril keskenduti mitteformaalse õppe läbi saadud kogemuste tunnustamise võimalustele ning jagati parimaid praktikaid kaasates selleks erinevaid osapooli (noorsootöö, haridus-ja tööhõive valdkonnast).

„Omalt poolt tegin seminaril ettekande Eesti VÕTA süsteemist - sellest, kuidas meil kõrghariduses süsteem toimib, millised on peamised põhimõtted, väljakutsed, toiminud lahendused ning kuhu liigume tulevikus,“ selgitab Raul. „Ettekanne sai iseenesest üsnagi suurt tähelepanu ning seminaril said loodud ka kontaktid ja ideed edasiseks Balti riikide vaheliseks VÕTA-alaseks koostööks.“

22. novembril osales Anu Lepik SA Innove korraldatud karjääriteenuste konverentsil „Teadlik valik“ .

Konverentsi keskseks teemaks oli kutse –ja erialase hariduseta inimesed ning nende karjäärinõustamine. Päeva juhatas sisse Andres Pung Haridus- ja Teadusministeeriumist, kes andis ülevaate hariduslikest ja tööturu trendidest Eestis. Oma kogemusi ja häid näpunäiteid töötamisel täiskasvanud kajääriplaneerijatega jagasid Dr Deirdre Hughes Suurbritanniast, John Wynne Iirimaalt ning Eestist Terje Paes, Terje Kruusalu, Kadri Seeder ja Ene Raid.

"Mulle jäi ettekannetest kõlama Dr Deirdre Hughesi mõte, et täiskasvanute nõustamisel alustatakse tihti formaalsete taustaandmete küsimustega, näiteks "Mis on sinu nimi?", "Kus sa elad?" jne, kuid see on pinnapealne, bürokraatlik ja ei ava inimest," räägib Anu Lepik ja lisab: "Parem oleks alustada nõustamist pigem küsides inimese huvide, eesmärkide, mõtete kohta. Usun, et selle mõtte võiks edasi kanda ka laiemalt mitte ainult täiskasvanute nõustamisse."

30.11.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.