Õpetamine on õppimine

Esitati rekordiline arv erivajadustega üliõpilaste stipendiumite taotlusi

20. septembril lõppenud erivajadustega üliõpilaste taotlusvoorus esitati võrreldes varasemate aastatega rohkem kui kolmandiku võrra enam taotlusi.

Üks põhjus on kindlasti muutunud stipendiumiskeem, mis on taotleja jaoks lihtsam. Enam ei olnud vaja põhjendada, milleks stipendiumi vajatakse, vaid määramise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus. Laienenud on ka taotlejate ring, senisest rohkem taotlusi on esitatud rakenduskõrgkoolide õppurite poolt. Nüüd tegeltakse taotluste kontrollimisega, lõplik otsus stipendiaatide kohta tehakse oktoobri alguses. Kõiki taotlejaid teavitatakse otsusest.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.