Õpetamine on õppimine

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvooru kokkuvõte

Arutelul osalesid erinevate kõrgkoolide esindajad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku üliõpilaste nõustamise ja toetamisega. Osalejatele esitleti taotlusvooru tulemusi kõrgkoolide ning puudeliikide kaupa. Arutati ka üldiselt erivajadustega tudengite kõrgkooli õpingute toetamise üle.

Esitluse slaididega on võimalik tutvuda siit. Enne järgmist taotlusvooru täiendatakse juhendit, eelkõige vaadatakse üle sõnastus ning viiakse sisse täpsustusi.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.