Õpetamine on õppimine

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor avatakse 20. augustil

Erivajadusega stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi on võimalik taotleda kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 20. september, taotlusi saab esitada alates 20. augustist elektroonilises keskkonnas http://taotlused.archimedes.ee.

Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on toodud juhendis.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.