Õpetamine on õppimine

Erivajadusega õppijate stipendiumitaotlustes

2012/2013 õppeaasta sügissemestriks esitati erivajadusega üliõpilaste stipendiumideks kokku 81 taotlust. Võrreldes eelmise aastaga oli uusi taotlejaid lisandunud 22. Stipendiumikomisjon rahuldas täies ulatuses või osaliselt 79 taotlust kokku summas 94 898,58 eurot.

3 taotlust otsustati mitte rahuldada, kuna taotlejad ei kuulu stipendiumi saajate sihtrühma või rahastatav teenus pole nimetatud tugiteenuste osutamise korras.

Kõige enam on stipendiaatide hulgas liikumis- ja nägemispuudega üliõpilasi. Puudeastmelt on kõige enam raske ja sügava puudega õppijaid. Keskmise puudega õppijate väiksem osakaal võib osutada sellele, et nende tugiteenuste vajadus on väiksem ning nad ei pea vajalikuks kõrgkooli oma erivajadusest teavitada ja stipendiumi taotleda.

Kõige enam stipendiumitaotlusi esitati Tallinna Ülikoolist (29), sellele järgnesid Tartu Ülikool (19), Tallinna Tehnikaülikool (18) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (6). Mõned taotlused olid ka Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Maaülikoolist, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist , EBS’st.

Enamik taotlejatest õpib bakalaureuseõppes ja täiskoormusega , osakoormusega õppes õpib viiendik üliõpilastest.

Enamasti esitati taotlus mitme teenuse jaoks, enim taotletud ja toetatud tugiteenused on transpordi- ja paljundusteenus. Abivahendite ostuks või rehabilitatsiooniteenusteks on toetust määratud üksikjuhtudel. Stipendiaadi kohta suurimad toetussummad kuluvad viipekeeletõlkele.

Stipendiumit sai taotleda sügissemestriks või kogu õppeaastaks (tähtaeg oli 20.09.2012), viipekeele tõlketeenuse puhul määrati stipendium semestriks. Järgmise stipendiumivoor tähtaeg on 20.02.2012, stipendiumite taotluskeskkond avatakse 20.jaanuaril aadressil taotlused.archimedes.ee.

26.10.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.