Õpetamine on õppimine

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Erivajadustega üliõpilaste stipendiume makstakse alates 2015/2016 õ-a riigeelarvelistest vahenditest ning programmi Primuse kaudu taotlemine enam ei toimu. Taotleja jaoks taotlemises midagi olulist ei muutu.

Info ja kontaktid: 

Stipendiumi info http://archimedes.ee/stipendiumid/

Kontakt Sander Kirsel, e-post  Sander.Kirsel@archimedes.ee, tel 699 9397

__________________________________________________________________________________________________________

 

Alates 2014/2015. õppeaastast on erivajadustega noortel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused" kehtestatud tingimustel.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.


Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

2014/2015. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2014 ja 20. veebruar 2015.

Kokkuvõte 2012/2013 taotlustest 

Kokkuvõte 2011/2012 õa taotlustest


Taotlus esitatakse läbi elektroonilise taotluskeskkonna (https://taotlused.archimedes.ee).

The application should be submitted in the electronic environment at https://taotlused.archimedes.ee.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Programmi Primus erivajadustega üliõpilaste stipendiumi juhend

Guideline of applying for scholarship for students with special needs

 

 


Erivajadusega õppijate toetamise ja õpikeskkonna kohandamise kohta vt:

Juhend kõrgkoolidele, üliõpilastele, õppejõududele, tugitöötajatele "Takistusteta kõrgkooliõpe"


 


Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.