Õpetamine on õppimine

Erialastipendiumi saavate õppekavade loetelu on pikenenud

19. juunil kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga õppekavade loetelu, millel makstakse erialastipendiumi.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on õppekavade loetelu pikenenud, varasema 51 õppekava asemel on võimalik erialastipendiumi saada 86-l õppekaval õppival tudengil (vt Haridus ja teadusministri käskkiri). Erialastipndiumi maksab üliõpilasele kõrgkool, kes kehtestab erialastipendiumite määramise ja maksmise täpsema korra. Täpsem info kõrgkoolide kodulehekülgedel.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.