Õpetamine on õppimine

Erialastipendium

Tegevuse eesmärk on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ja populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades. Samas soovitakse erialastipendiumiga vähendada üliõpilaste väljalangemise osakaalu. Erialastipendiumi maksmise riiklik eesmärk on majanduskasvu tõus, kuna just need erialad peaksid tööturgu täiendama vajalike spetsialistide näol. 

Õppekavad, millel makstakse erialastipendiumi, on välja valinud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Arengufondiga, ettevõtjatega ning selle valiku on kinnitanud ka nutika spetsialiseerumise juhtkomitee (uuel tõukefondide perioodil kogu nutikat spetsialiseerumist koordineeriv komitee). Tugevama potentsiaaliga valdkondadeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja –teenused.

Kus ning kuidas taotleda?

  • Kõrgkooliti jagunevad toetatavad õppekavad järgmiselt: Tallinna Tehnikaülikool – 47, Tartu Ülikool – 20, Eesti Maaülikool – 8, Tallinna Ülikool 5, IT Kolledž – 3, Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2, Tallinna Tehnikakõrgkool – 1.
  • Toetatavad õppekavad on jaotatud kahte gruppi. Esimeses grupis on nutika spetsialiseerumisega tihedamalt seotud õppekavad, kus hakkavad erialastipendiume saama kuni pooled sellel õppekaval õppivatest üliõpilastest. Teises grupis aga nutika spetsialiseerumisega nõrgemalt seotud õppekavad, kus eraldatakse erialastipendiume kuni kolmandikule üliõpilastele.
  • Kinnitatud õppekavad ministri käskkirja kohaselt.
  • Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.
  • Erialastipendiumi määramise ja maksmise täpsemad tingimused ning korra kehtestab kõrgkool. 
  • Stipendiumisaajate määramisel lähtutakse üliõpilaste paremusjärjestusest õppeedukuse või teiste õpinguid iseloomustavate näitajate alusel.
  • Stipendiumi määrab kõrgkool üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september - jaanuar; veebruar – juuni).
  • Programm Primus stipendiume üliõpilastele ei väljasta, vaid eraldab kõrgkoolidele stipendiumifondi ning korraldab aruandluse.

Rohkem infot:

Kõrgkoolide info:

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.