Õpetamine on õppimine

Elluviija teeb partnerite juures paikvaatlusi

Sellel sügisel oleme külastanud paikvaatlusteks nelja partnerit: Eesti Lennuakadeemiat, Eesti Kunstiakadeemiat, Eesti Mereakadeemiat ja Eesti Maaülikooli. Novembris külastame veel ka Ettevõtluskõrgkooli Mainor.

Paikvaatluse eesmärgiks on tagada programmi tõhus rakendumine ning aidata partneril kinnitatud tegevuskava edukalt ellu viia. Paikvaatlus on partnerile abistava ja nõuandva funktsiooniga, et ennetada suuremaid eksimusi ning vältida olukordi, kus partneri suhtes tuleb algatada toetuse tagasinõudmise menetlus.

Paikvaatluse käigus võidakse kontrollida näiteks:

  1. kas tegevusi teostatakse kooskõlas tegevuskava ning programmi dokumentatsiooniga;
  2. kas väljamakse taotlustes esitatud kulutused on tegelikkuses aset leidnud, kas kulutused on abikõlblikud ning kooskõlas siseriiklike ning ELi õigusaktidega;
  3. kas partneri raamatupidamissüsteem võimaldab eristada programmi kulusid organisatsiooni teistest kuludest;
  4. kas programmi rakendamine toimub kooskõlas kinnitatud programmiga (sisutegevused/teenused toimu(mas)nud, soetatud vara on reaalselt olemas);
  5. kas programmi raames tehtud hangete puhul on kasutatud nõutud hankemenetlust ja kas hanked on läbi viidud kooskõlas riigihangete seadusega või kas kehtivast piirmäärast suurema ostu või teenuse tellimise korral on olemas pakkumised;
  6. kas partner on järginud avalikustamise ja märgistamise nõudeid;
  7. kas objekt ja soetatud inventar on tähistatud vastavalt teavitusnõuetele;
  8. kas kulusid tõendava dokumentatsiooni nõuetekohaseks säilitamiseks on kehtestatud vastav kord.

Paikvaatlused on möödunud koostöö õhkkonnas. Oleme näinud väga häid hästi korraldatud programmi tegevuste koordineerimisi. Näiteks võiks „parima praktikana“ esile tõsta Mereakadeemia raamatukogu ning Primuse vahenditega soetatud kirjanduse hoidmist ja äramärkimist.

Kindlasti vajaks kõikidel partneritel paremat läbimõtlemist originaaldokumentide hoidmine ja vajadusel leidmine, seda eriti siis, kui dokumendid on mitme koordinaatori juures. Juhime tähelepanu ka sellele, et koolituste läbiviimisel tuleb säilitada ka koolitusmaterjalid ning dokumentide elektroonilise säilitamise puhul tuleks kindlasti teha varukoopiad. 

Eelmisel aastal külastati paikvaatlusteks Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Tallinna Ülikooli. Programmi jooksul soovime vähemalt korra külastada kõiki partnereid.

 

19.10.2012

 

 

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.