Õpetamine on õppimine

Eesti üliõpilased kulutavad enam kui nende sissetulek võimaldab

Aasta alguses ilmunud rahvusvahelise üliõpilaste eluolu uuringu EUROSTUDENT V Eesti andmed näitavad, et 2013. aastal ületasid Eesti üliõpilaste kulud nende sissetuleku.

2013. aastal oli keskmine üliõpilaste netosissetulek 545 eurot kuus, võrreldes 2010. aasta EUROSTUDENT IV uuringu tulemustega on see tõusnud vaid 21 eurot. Üliõpilaste kogukulud ühes kuus (sh elamiskulud ja õpingutega seotud kulud) olid 2013. aasta kevadsemestril keskmiselt 613 eurot, 2010. aastal keskmiselt 560 eurot.

“2013. aastal rakendunud uue kõrgharidussüsteemi eesmärgiks on vähendada töötamist ja motiveerida tudengeid nominaalajaga lõpetama,” sõnas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhataja ja EUROSTUDENTi uuringu projektijuht Kerly Espenberg. “Uuringu tulemustest selgub, et 220 euroga kuus, mis on vajaduspõhise toetuse ülempiir, ei saa keskmine bakalaureusetudeng hakkama. Bakalaureuseõppes on keskmised kulud kuus 540 eurot. See tähendab tõenäoliselt, et töötamine tudengite seas praegust toetuste süsteemi arvestades ei vähene. Ka magistri- ja doktoriõppes on kulud tunduvalt kõrgemad kui stipendiumid."

2013. aastal käis 66% üliõpilastest regulaarselt või aeg-ajalt õpingute kõrvalt tööl.

Täpsemate EUROSTUDENT V Eesti uuringu tulemustega saab tutvuda uuringuraportis: http://bit.ly/1iuuSkJ

EUROSTUDENT V on üle-Euroopaline üliõpilaste uuring, mis annab ülevaate üliõpilaste erialavalikust, elutingimustest, ajakasutusest,töötamisest, sissetulekutest, kulutustest ja rahvusvahelisest mobiilsusest. EUROSTUDENT V voorus osales 27 riiki. Eesti osales EUROSTUDENT uuringus kolmandat korda.

EUROSTUDENT V uuringu tellis SA Archimedes programm Primus ja koostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Rohkem infot uuringu kohta:
Kerly Espenberg
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhataja ja EUROSTUDENT V uuringu projektijuht
kerly.espenberg@ut.ee

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.