Õpetamine on õppimine

Eesti kõrgkoolide vilistlasuuringus osales ligi 3500 inimest

Aprillis ja mais toimus Eesti kõrgkoolide vilistlaste küsitlus, mille eesmärgiks on saada ülevaade vilistlaste lõpetamisejärgsest tegevusest, toimetulekust tööjõuturul ning hinnangutest kõrgkooli õppetöö kvaliteedile. Saadud arvamused ja kogemused aitavad Haridus- ja Teadusministeeriumil ning kõrgkoolidel kujundada Eesti kõrghariduse tulevikku.

Küsitluse sihtgrupiks olid kõikide Eesti kõrgkoolide 2012. aasta lõpetajad ja aastatel 2010-2012 lõpetanud välistudengid. Kokku kuulus sihtgruppi ligikaudu 11 000 vilistlast. Ankeetküsimustikule vastas 3443 inimest ehk 32% vilistlastest. Kõik uuringus osalenud 25 kõrgkooli saavad enda käsutusse oma kooli puudutava andmefaili, et soovi korral täiendavaid analüüse läbi viia. 

Kõikide oma kontakti jätnud vilistlaste vahel loositi välja kaks iPad Air’i ning kolm lohutusauhinda. iPad’i võitsid Eesti Kunstiakadeemia vilistalane Karin Pastak ja Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Virve Rukholm. 

Uuringu tulemusi kõrvutatakse ka varasemate vilistlasuuringutega, et võrrelda toimunud muutusi. Andmete analüüs ja lõpparuanne valmivad novembris.

Uuringut viib Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes tellimusel läbi uuringu- ja konsultatsioonifirma Cumulus Consulting OÜ.

 

16.06.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.