Õpetamine on õppimine

Eesti Haridusteaduste Ajakirja tunnustati kui parimat eesti keeles publitseeritud teadustööd

2014. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil anti Eesti Haridusteaduste Ajakirja õpetajakoolitusele ja kõrgkoolipedagoogikale keskendunud esimesele numbrile parima eesti keeles publitseeritud teadustöö preemia.

Žürii hinnangul paistis ajakirja esinumber „Õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika“ silma ühtlaselt kõrge sisulise ja vormilise tasemega. Samuti toodi välja, et ajakiri on kaalukas ka eestikeelse erialaperioodika järjepidevuse kandjana ja kõrgkoolide ühistöö viljana.

Ajakirja esiknumbri väljaandmist toetas Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfondist SA Archimedese programmi Primus kaudu.

Loe pikemat uudist Tartu Ülikooli veebilehelt.

 

17.04.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.