Õpetamine on õppimine

Dokumendihalduskeskkond Knowledge Tree

Programm primus võttis dokumentide paremaks säilitamiseks, kättesaamiseks ning paberikulu vähendamiseks kasutusele dokumendihalduskeskkonda Knowledgetree, mis asub aadressil: http://ktree.archimedes.ee/ktree/.

Keskkond võimaldab programmi rakendamiseks dokumente üles- ja alla laadida, kopeerida ja arhiveerida.

Keskkonda sisestatakse kõik kulusid tõendavate dokumentide lisadokumendid ja neid ei ole vaja enam väljamakse taotluste juurde välja printida ega kopeerida. Samuti tekib keskkonna kasutamisel korrastatud ja kergesti leitavate dokumentide ladu, mis säilib programmis nõutud tähtajani.

Dokumendihalduskeskkond on kasutusel alates 01. juulist 2010 st 12. väljamaksetaotlusest.

Täpsem info keskkonna kasutamise eesmärkidest ja keskkonna võimalustest leiab juhendist (*.pdf). 

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.