Õpetamine on õppimine

Detsembris toimub konverents "Kõrgkool ja psühholoogia"

6. detsembril toimub Tartu Ülikooli uue anatoomikumi ringauditooriumis (Näituse 2–102) konverents "Kõrgkool ja psühholoogia". Üritusel saab tutvuda Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis läbi viidud projekti "Kõrgkooli akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid" peamiste tulemustega.

Osalejatel on võimalus kuulata ettekandeid järgmistel teemadel:

  • Tähelepanuraskuste ja hüperaktiivse käitumise mõju ülikoolihariduse omandamisele
  • Ülikooliharidus ja uimastid
  • Akadeemiline test ja selle roll kõrgkooli astumisel
  • Vaimse võimekuse testidest ja nende täitmise motivatsioonist
  • Miks igaüks kogeb kooli isemoodi: afektiivne stiil ja õpiedu
  • Üliõpilaste enesekohased hoiakud 
  • Mis paneb üliõpilase elust rõõmu tundma?
Konverentsi avasõnad ütleb Anu Realo (Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor) ning esimese ettekande Jaanus Harro (TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan, professor)

Päev algab kell 11:00 ning kestab 16:00-ni. Konverents on kõigile osalejatele tasuta.

Täpsem ajakava, rohkem infot ning registreerimine: Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi veebilehel.

Projekt "Kõrgkooli akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid" (KAEMUS) on läbi viidud aastatel 2009–2013. Konverentsil tutvustatakse ka projekti peamiste tulemuste põhjal koostatud eestikeelset artiklite kogumikku. Projekti elluviimist on toetanud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond SA Archimedese programmi Primus kaudu. 

 

05.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.