Õpetamine on õppimine

Avatud uus taotlusvoor erivajadustega üliõpilaste stipendiumite taotlemiseks

Erivajadusega stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.

Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik taotleda neil, kes ei ole sügisel taotlust 2014/2015 õppeastaks esitanud. Kes on varasemalt juba taotluse esitanud, see enam uuesti taotlust ega muid dokumente esitama ei pea.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 20. veebruar 2015, taotlusi saab esitada alates 20. jaanuaris elektroonilisilt https://taotlused.archimedes.ee.

 

Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on toodud juhendis. Juhend on saadaval ka inglise keeles.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.