Õpetamine on õppimine

Avatud on lisataotlusvoor

Anname teada, et kuulutame välja lisataotlusvooru, kasutamata ja planeerimata eelarve kasutamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2013.

Planeeritav kogusumma taotlustele on 627 822 eurot.

Tegevusi võib planeerida kõikides programmi tegevusvaldkondades v.a Tegevus 2 (mis on lõppenud). Tegevused peavad olema:

  1. programmi eesmärkide ja tegevustega kooskõlas;
  2. vastavuses programmi sihtrühmadega;
  3. lõppema 2013.aastal.

Esitada võib uusi ideid ja ka eelmises taotlusvoorus toetuseta jäänud tegevusi, kui nende elluviimine on jätkuvalt aktuaalne ja vajalik.

Vormi tegevuskavade koostamiseks leiab meie koduleheküljelt http://primus.archimedes.ee/node/23

Tegevuskavasid ootame hiljemalt 1. aprilliks kell 17.00 e-posti aadressile: kadrin.kergand@archimedes.ee või primus@archimedes.ee

Kõik küsimused nii tegevuskava kui eelarvestamise osas on teretulnud, kindlasti konsulteerige ka valdkonna koordinaatoriga!

 

13.03.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.