Õpetamine on õppimine

Akadeemiline juht kui muudatuste elluviija

Materjalid

prof Tiit Land (Tallinna Ülikooli rektor) Juhi vaade akadeemilise organisatsiooni juhtimisele. Ettekanne.

I töötuba. Kuidas avada töötajate potentsiaali

Kokkuvõte

II Kuidas leida tasakaal erinevate rollid vahel?

Akadeemilise organisatsiooni juhtimise skeem

Töötoa ettekanne

III Töötuba. Kuidas eesmärke elluviia?

Kokkuvõte, slaidid, juhi töövahend

Tipp- ja keskastmejuhtide täiendusvõimalused

Videod filmitud IMHE "What Works" konverentsil Managing Quality Teaching in Higher Education (Mexicali, Mexico, 5-6 December 2011)

  • Ray Land - Professor of Higher Education and Director of the Centre for Academic Practice and Learning Enhancement at the University of Strathclyde, Glasgow
  • Gülsün Saglamer - Professor and Former Rector (1996 to 2004) of Istanbul Technical University (ITU)
  • Marcelo Knobel - Professor at the Instituto de Física Gleb Wataghin (Gleb Wataghin Physics Institute) and the Vice-President for Undergraduate Programs at the University of Campinas (UNICAMP), Brazil
  • Vesa Taatila - Senior Lecturer and Special Advisor at Laurea University of Applied Sciences
  • Amy Tsui - Professor, Pro-Vice-Chancellor and Vice-President of the University of Hong Kong

AJAKAVA

19. jaanuar 2012 Tallinna Ülikooli Konverentsikeskus, Uus-Sadama 5, Tallinn

10:00–10:45 Juhi vaade akadeemilise organisatsiooni juhtimisele

Mis on akadeemilise organisatsiooni juhtimises iseäralikku ja väljakutseid pakkuv? Missugused tegurid mõjutavad juhtimist täna? Millised on akadeemilise organisatsiooni juhtimise erinevused Eestis ja välismaal?

Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land

10:45–11:30 Arutelu teemat arendab Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan Mart Noorma, modereerib Implement Inscape’i juhatuse esimees Mati Sööt

11:30–12:00 Kohvipaus

12:00–13:30 TÖÖTOAD

I Kuidas avada töötajate potentsiaali?

Kuidas mõjutab juhi maailmakäsitus kaastöötajate tööalast käitumist ja töötulemusi? Kuidas saab juht toetada töötajate tööalast arengut? Arutleme selle üle, kuidas luua arengut toetav töökeskkond ning tutvume meetoditega, mida on selleks võimalik kasutada (mentorlus, coaching, treening).

Töötuba juhib Riina Nemvalts

Riina Nemvalts on pikaajalise kogemusega täiskasvanukoolitaja ning nii Tallinna Ülikooli kui Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste mittekoosseisuline lektor.

II Kuidas leida tasakaal erinevate rollide vahel?

Kas on võimalik olla üheaegselt hea juht ja tippteadlane? Kui jah, siis millised on eeldused? Kui ei, siis mida teha, et akadeemilised organisatsioonid oleksid hästi juhitud ning teadustöö kaitstud meelevaldse juhtimise eest?

Töötuba juhib Maaja Vadi

Maaja Vadi on Tartu Ülikooli professor ja majandusteaduskonna dekaan.

III Kuidas eesmärke ellu viia?

Miks enamik algatatud muutustest ei realiseeru kunagi?

Põhjus pole enamasti halbades ideedes, vaid selles, kuidas muutusi ellu püütakse viia. Tutvume lähemalt eduka elluviimise praktikates tõestatuga ja proovime mitmeid tööriistu, mida iga juht saab edaspidi ise muutuste korral rakendada.

Töötuba juhib Mati Sööt

Mati Sööt on psühholoogiharidusega juhtimiskonsultant ja coach. Ta on teinud koostööd mitmete Eesti ülikoolidega ja koolitanud juhte muudatuste juhtimise valdkonnas.

13:30–14:15 Lõuna

14:15–15:45 Töötoad jätkuvad

15:45–16:00 Kohvipaus

16:00–17:30 Töötubade kokkuvõtted. Üllatus – hääleimprovisatsiooni harjutus.

Konverentsi moderaator on Mati Sööt.

Konverents on eelregistreerimisega, kohtade arv on piiratud.

Registreerimine http://primus.archimedes.ee/event/448/register

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.