Õpetamine on õppimine

Aaviksoo: suhtumist õpetamisse kõrghariduses tuleb muuta

„Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“ konverentsi avakõnes tõi haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo välja, et ainult kõrgkoolide õppejõudude teaduslik tipptase ei ole piisav kõrgtasemel õpetamisel. „Kõrghariduse kvaliteet, lõpetajate vastavus tööturu ootustele, võrdsete õiguste tagamine kõrghariduses – need on olulised. Neid on võimatu saavutada ilma õpetamiseta kõrgel, professionaalsel tasemel. Seega, palju on vaja veel teha. Väga paljud inimesed peavad muutma oma suhtumist õpetamisse kõrghariduses, sealhulgas õppejõud ise,“ lausus Aaviksoo.

Konverentsi moderaator Mart Noorma, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, on nõus ning lisab: „Oluline on see, et meie ülikoolidest tuleksid loovad, mõtlevad, iseseisvad inimesed, pole vahet, on nad inseneri- või sotsiaalteaduste taustaga. Õppejõudude roll on luua keskkond, mis parimal võimalikul viisil toetab üliõpilaste arengut inspireerituteks, mõtlevateks, väljakutseid otsivateks spetsialistideks.“ 

23.-25. jaanuarini Tallinnas toimunud konverents „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“ tõi kokku ligi 400 õppejõudu ning kõrghariduse valdkonna töötajat arutlema õppimise ja õpetamise üle kõrghariduses. Kogemusi ning arvamusi vahetasid praktikud nii Eestist kui ka välismaalt, peaesinejateks Larissa Jõgi, Mari Karm, L. Dee Fink, James E. Groccia, Kathryn Sutherland, Susan M. Zvacek ning Kristjan Port.

Ameerika õppejõudude koolitajate võrgustiku endine president James E. Groccia, kes oli eelmisel aastal Fullbrighti stipendiumiga Tartu Ülikooli külalisprofessor, tunnustab konverentsi korralduse taga olevat programm Primust: „Programmil on olnud märkimisväärne ning pikaajaline mõju Eesti kõrgharidusele, mis kestab kindlasti põlvkondi. Siiski, Eesti kõrghariduse kvaliteedi areng on alles algamas, palju teid on käimata.“

Konverentsi korraldas SA Archimedese elluviidav programm Primus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning selle läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Eesti kõrgkoole ühendava programmi Primuse eesmärgiks on arendada õppejõudude õpetamisoskusi ja õppekvaliteeti laiemalt ning edendada ülikoolidevahelist koostööd.

25.01.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.