Õpetamine on õppimine

2013. aasta tegevuskava ja eelarve planeerimine

22. oktoober oli tähtaeg, milleks kõik programm Primuse partnerid pidid esitama oma tulevase aasta tegevuskavad.

2013. aasta eelarve on 2 174 073,60 EUR, mis taotluste põhjal ületati (taotleti planeeritud 123,99% eelarvest). Enim on hetkel eelarvet ületanud tegevus 6 ning tegevus 4. Ülejäänud tegevused jäävad peamiselt eelarve piiridesse (vt allolevat joonist).

Novembrikuu jooksul külastatakse partnereid, mil kooskõlastatakse, arutatakse tegevuskavasid koos elluviijaga.

Joonis 1. Taotlused eelarve lõikes

31.10.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.