Õpetamine on õppimine

2010

Juhtnõukogu 2010.aasta tööplaan


22. veebruar 2010 juhtnõukogu koosolek

Aeg: 22.02.2010 kell 10:00  
Koht: Tartu  

Päevakava:
1. 2009. aasta aastaaruanne: tegevuskava ja eelarve täitmine.
2. Informatsioon väljamaksetest.
3. 2011.aastaks uuringutoetuste taotlemine (käsitletakse koos päevakorrapunkti 1 tegevuse 5 2009. aasta tulemuste käsitlemisega).
4. Juhtnõukogu 2010.aasta tööplaan: osalemine programmi tegevuste kavandamises, juhtnõukogu seminaride- ja koolitusvajadus.
5. 2009.aasta konkursside tulemused, preemiate kätteandmise korraldamisest, konkursside statuudi muudatusettepanekud.
6. Programmi muudatusettepanekud.
7. Muud küsimused.

Koosoleku protokoll


Juhtnõukogu ja Bologna töörühma ühisseminar

Aeg: 01.-02.06.2010
Koht: Trofee jahimaja, Jõgevamaa

Päeva ettekanne


14. juuni 2010 juhtnõukogu koosolek

Aeg: 14.06.2010, kell 13:00
Koht: Tallinn
Päevakord: 01.-02.juuni 2010 juhtnõukogu seminaril arutatu konkretiseerimine: programmi 2011.aasta tegevuskava prioriteetsete teemade ja tegevuste arutelu

Koosoleku protokoll


9. detsember 2010 juhtnõukogu koosolek

Aeg: 09.12.2012, algus kell 11:00
Koht: Tartu
Päevakava:
1. Sissejuhatus ja koosoleku juhataja valimine
2. 2010. aasta tegevuskava ja eelarve täitmine, informatsioon väljamaksetest
3. 2011.aasta tegevuskava ja eelarve arutelu sh uuringuideede hindamiskomisjoni ettepanekute arutelu
4. Eesti-Ameerika Äriakadeemia programmi partneriks saamise taotluse arutelu
5. Muud küsimused

Koosoleku protokoll


Materjalid

2009. aastaaruanne
2009. aastaaruanne (eelarve)

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.